Már nemcsak alapítványban, egyesületben is utazik az MNB- hirdetés - 

 

Az elmúlt év végén egy beszédes nevű egyesületet jegyeztek be a Törvényszéken: Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület. Az egyesületet a tagok tudományos fejlődéseinek elősegítésére hozták létre, amihez a jegybank már adott is forrásokat. A szervezetben sorakoznak az ösztöndíjas MNB-sek.

Bár nem verték nagy dobra, de egy ideje az alapítványok mellett immár egy egyesültben is érdekelt a Magyar Nemzeti Bank (MNB). Hogy az új szervezetnek köze van a jegybankhoz azt le sem tagadhatná, hiszen Magyar Nemzeti Bank Oktatási és Tudományos Kör Egyesület néven fut. A Törvényszéken megismert dokumentumok szerint az egyesület alapszabályát tavaly szeptemberben készítették el, míg a Fővárosi Törvényszék november elején vette nyilvántartásba.

Az Egyesületben a MNB jogi személyként, tagként van jelent,

s a névhasználathoz külön engedélyt adott a társaságnak.

Igen illusztris jegybankos nevek tűnnek fel a szervezetet irányító tíztagú elnökségben. Több olyan embert találtunk, akikkel kapcsolatban a 24.hu tavaly arról írt, hogy a jegybanki alapítványokkal közeli kapcsolatot ápoló Pécsi Tudományegyetem egyik doktori iskolájába járnak, nem egyszer komoly ösztöndíjakért.

Palotai Dániel MTI Fotó: Soós Lajos

 • A grémium elnöke Palotai Dániel, az MNB gazdaságtudományi és kiemelt ügyekért felelős ügyvezető igazgatója, és ahogy fel van tüntetve a szervezet dokumentumai között, a Pécsi Tudományegyetem (PTE) Geopolitikai PhD programjának hallgatója.
 • Az irányítótestület tagja Dubéczi Zoltán, a jegybank oktatási igazgatóságának vezetője, aki korábban két mnb-s alapítványban is megtalálható volt, s nem mellékesen a Magyar Rektori Konferencia főtitkári pozícióját is betölti.
 • Ferkelt Balázs, a MNB oktatási igazgatóságának főosztályvezetője.
 • Barnóczki Zsuzsa, az MNB oktatási igazgatóságnak a tanácsadója. Ő is a PTE PhD hallgató.
 • Balogh Lilla, aki MNB oktatási igazgatóságának tanácsadója, s szintén PhD program hallgatója Pécsen.
 • Horváth Levente MNB oktatási igazgatóság főosztályvezetője, ugyancsak PhD hallgató.
 • Kővári Zsombor, a jegybank oktatási osztályán általános gyakornok, ő a Budapesti Corvinus Egyetem (BCE) hallgatója. Egyébként pedig a BCE Közgazdaságtudományi Kar HÖK elnöke.
 • Pencz Helga, már szintén MNB alkalmazott, ő kutatási és oktatási asszisztens, de szintén PhD programra jár Pécsre.
 • Fel lehet még lelni a testületben Csizmadia Norbertet, aki megint csak a PTE PhD programjának hallgatója. Nem mellesleg korábban a gazdaságstratégiáért felelős ügyvezető volt a jegybankban. Ebben a pozícióban hozzá tartoztak a jegybanki alapítványok.
 • Bendarzsevszkij Anton szintén az elnökség tagja, aki ugyancsak az említett doktori programra jár, s nevét korábban szintén a jegybanki alapítványok vezető testületeiben lehetett megtalálni. Bendarzsevszkij egyébként benne volt abban a 24.hu által feltártÖsztöndíj Műhelyben, amely – ahogy a lap fogalmazott – nagy befolyással van arra, mi történik az emlegetett pécsi doktori iskolában.

Dubéczi Zoltán, MTI Fotó: Kovács Márton

Fejlődés a cél

A társaságot a tagok tudományos fejlődéseinek elősegítésére hozták létre – válaszolta a Zoom.hu megkeresésére az MNB. Egészen pontosan négy pontban jelölik meg a tevékenységi köröket:- hirdetés -
loading...

 • A célok egyike „a tagok elsősorban közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris szakmai és tudományos tevékenységének összehangolása, tudományos fejlődési és képzési lehetőségek biztosítása”.
 • Emellett cél „a tagok és egyéb kapcsolódó közgazdasági, pénzügyi szakmai és tudományos munkában érdekelt jogi személyek szorosabb kapcsolatának elősegítése, civil fogyasztóvédelmi szervezetek tevékenységének közvetett támogatása”.
 • De jöhet „önálló, alulról szerveződő – elsősorban közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris – szakmai és tudományos kezdeményezések ösztönzése és támogatása” is.
 • Ezen felül a lehetséges célok között az elhíresült jegybanki alapítványokhoz nagyon hasonló dolgokat is megneveznek, hiszen feladat lehet „a pénzügyi kultúra erősítése, terjesztése és a pénzügyi tudatosság fejlesztése mind a tagságon belül, mind a tagságon keresztül szélesebb társadalmi csoportokban”.

Ennél sokkal mélyebben a tevékenységről a Törvényszéken fellelhető dokumentumokban sem nagyon lehet olvasni. Vagyis nagyívű célokat találunk, de azok alapvetően az előbbiekkel vágnak egybe.

A további részletekkel kapcsolatban két apróság azért akad. Az egyik szerint Dubéczi Zoltán – az egyesület papírjai szerint – az első közgyűlésen azt mondta, hogy azon embereket „és jogi személyeket kívánja egy csoportba tömöríteni, akik az MNB által alapított alapítványok által szervezett, vagy támogatott oktatási programban vesznek részt, illetve vettek részt; az MNB-től vagy az általa alapított alapítványoktól ösztöndíjat kapnak, vagy kaptak…”

A másik pedig lényegében a tudományos fejlődés elősegítésének mikéntjeit látszik taglalni: „az egyesület segíti egyes tagok célokkal összefüggő tevékenységekben (pl. szakmai műhelyek létrehozása, konferencia látogatás, tanulmányok és tanulmányutak végzése, publikációk elkészítése, közösségi események szervezése) való részvételét

mind anyagi, mind szervezési támogatással”.

Ha már az anyagiaknál tartunk, felvetésünkre a jegybank azt közölte, hogy a szervezet tisztségviselői az egyesületben végzett munkáért semmiféle juttatást nem kaptak.

Dubéczi szavaiból egyébként arra lehetne következtetni, hogy szép számmal akadnak tagok az egyesületben. A jegybank azonban a szervezet tagságával kapcsolatban semmilyen érdemi információt nem árult el lapunknak. Arra hivatkoztak, hogy az MNB a szervezet önálló jogi személyiséggel rendelkező tagja, s mint ilyen nem rendelkezik az egyesület tagságának nyilvántartásával. Ez a kérdés az egyesület kompetenciájába tartozik. Az általunk megismert papírokból ugyanakkor annyi kiderült ki, hogy a tavalyi alakuló közgyűlésen „33 igen” szavazattal fogadták el a napirendi pontjait. Ebből arra következtethetünk, hogy ennyi MNB-ösztöndíjas akad az egyesületben.

33 igen szavazat

Hogy mekkora vagyon fölött diszponál a szervezet az pontosan nem derült ki számunkra. Az általunk megismert dokumentumokból ez nem volt kiolvasható, miután azok „csupán” a 2017-es gazdálkodásról szóltak. Az MNB ezzel kapcsolatban a Zoom.hu-nak annyit írt, hogy az egyesület „a 2017-es év során saját vagyonnal nem rendelkezett”. Ez annyiban nem meglepő, hogy tavaly alig néhány hetet működött. Arról viszont nem beszélnek, hogy 2018-ban mi a helyzet. Hogy valamiféle forrás már rendelkezésre áll az egyesületben a célok megvalósítására az abból a jegybanki válaszból derül ki, amelyet arra a kérdésünkre adtak, hogy az MNB közvetlenül támogatja-e a társaságot.

A jegybank ugyanis arról írt, hogy: „Az Egyesület a 2018. évi szakmai programjainak megvalósításához, valamint az ehhez szükséges működési feltételek biztosításához támogatási kérelmet nyújtott be az MNB-hez. A támogatási cél megvalósulásához az MNB 18.326.500,- forint összegű, vissza nem terítendő támogatást nyújtott az Egyesület számára pénzügyi ismeretterjesztési célból, kötött felhasználási feltételek mellett.” Előzetesen megjegyzik, hogy „az MNB támogatási politikája alapján, közérdekű társadalmi célok megvalósításának elősegítése érdekében – a belső szabályzatokban rögzített követelményeknek megfelelően – támogatást nyújthat a hozzá támogatási célú megkereséssel forduló szervezeteknek”.

Ez rendben is van, bár egy dolgot megjegyeznénk: a Törvényszék oldalán az egyesületre vonatkozóan akad egy megjegyzés: „Nem közhasznú”. Igaz azt hozzá kell tennünk, ez nem zárja ki, hogy ne végezhetne közhasznú tevékenységet is a szervezet. Egyébként az egyesület támogatásokból, rendezvényei bevételeiből és „egyéb bevételekből” szerezhet forrásokat.

Utóbbiakkal kapcsolatban van egy másik figyelemre méltó kitétel is az alapszabályban. A felsorolt bevételi lehetőségek „támogatójától függően az egyesület köteles megvizsgálni, hogy a megvalósítani tervezett

építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás-megrendelés

– mint beszerzés – vonatkozásában fennáll-e közbeszerzési kötelezettség.” Eszerint egyes célok érdekében komolynak látszó fejlesztések, akár építési beruházások elől sem ugrana el a szervezet. Ezek után arra vagyunk kíváncsiak, hogy merre is vezet majd az útja az új egyesületnek.

 

 

forrás: zoom.hu

 


- hirdetés -


loading...


Szólj hozzá!